Makale Çevirisi Örneğimiz 2024

makale çevirisi

Makale çevirisi örneğimizde terminolojiye ve akademik dilin standart kalıplarına, çeviri sürecinde kaynak metnin anlamını ve tonunu korumaya ve metni doğru bir şekilde çevirirken aynı zamanda hedef dilde akıcı ve anlaşılır bir metin oluşturmaya özen gösterdik.

Makale Çevirisi Örneğimiz

Abstract

Historically social connection has been an important way through which humans have coped with large-scale threatening events. In the context of the COVID-19 pandemic, lockdowns have deprived people of major sources of social support and coping, with others representing threats. Hence, a major stressor during the pandemic has been a sense of social disconnection and loneliness. This study explores how people’s experience of compassion and feeling socially safe and connected, in contrast to feeling socially disconnected, lonely and fearful of compassion, effects the impact of perceived threat of COVID-19 on post-traumatic growth and post-traumatic stress.

Özet

Tarih boyunca sosyal ilişkiler bireylerin büyük tehditlerle başa çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. COVID-19 salgınıyla birlikte sokağa çıkma yasakları bireyleri temel sosyal destek ve başa çıkma olanaklarından yoksun bırakmıştır. Dolayısıyla pandemi sürecinde sosyal izolasyon ve yalnızlık duygusu önemli bir stres faktörü haline gelmiştir. Bu çalışmada bireylerin COVID-19’un algılanan tehdidiyle başa çıkma şekilleri üzerinde durulmakta olup sosyal kopukluk, yalnızlık ve şefkatten kaçınma yerine, şefkat deneyimleri ve toplumsal destek hissi gibi faktörlerin, travma sonrası büyüme ve travma sonrası stres üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

Methods

Adult participants from the general population (N = 4057) across 21 countries worldwide, completed self-report measures of social connection (compassion for self, from others, for others; social safeness), social disconnection (fears of compassion for self, from others, for others; loneliness), perceived threat of COVID-19, post-traumatic growth and traumatic stress.

Yöntem

Çalışmanın katılımcılarını 21 ülkeden toplam 4057 yetişkin oluşturmaktadır. Katılımcılardan, sosyal bağlantı (kendine yönelik şefkat, başkalarına yönelik şefkat, başkalarından şefkat görme; sosyal güvenlik), sosyal kopukluk (kendine yönelik şefkatten korkma, başkalarına yönelik şefkatten korkma, başkalarından şefkat görmekten korkma; yalnızlık), algılanan COVID-19 tehdidi, travma sonrası büyüme ve travmatik stres hakkında öz-bildirim anketini doldurmaları istenmiştir.

Findings

Perceived threat of COVID-19 predicted increased post-traumatic growth and traumatic stress. Social connection (compassion and social safeness) predicted higher post-traumatic growth and traumatic stress, whereas social disconnection (fears of compassion and loneliness) predicted increased traumatic symptoms only. Social connection heightened the impact of perceived threat of COVID-19 on post-traumatic growth, while social disconnection weakened this impact. Social disconnection magnified the impact of the perceived threat of COVID-19 on traumatic stress. These effects were consistent across all countries.

Bulgular

Algılanan COVID-19 tehdidinin, travma sonrası büyüme ve travmatik stresin artışını yordadığı görülmüştür. Sosyal bağlantı (şefkat ve sosyal güvenlik) daha yüksek travma sonrası büyüme ve travmatik stresi yordarken sosyal kopukluk (şefkat ve yalnızlık korkuları) yalnızca travmatik semptomların artışını yordamıştır. Sosyal bağlantı, COVID-19’un algılanan tehdidinin travma sonrası büyüme üzerindeki etkisini artırırken sosyal kopukluk bu etkiyi azaltmıştır. Sosyal kopukluk, algılanan COVID-19 tehdidinin travmatik stres üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu etkiler tüm ülkelerde tutarlılık göstermiştir.

Conclusions

Social connection may facilitate post-traumatic growth in the context of the threat experienced during the pandemic. In contrast, social disconnection increases vulnerability to develop post-traumatic stress in this threatening context. Public health and Government organizations could implement interventions to foster compassion and feelings of social safeness and reduce experiences of social disconnection, thus promoting growth, resilience and mental wellbeing during and following the pandemic.

Sonuç

Sosyal bağlantı, pandemi sürecindeki zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırabilmektedir. Öte yandan sosyal bağlantının zayıflaması, bu zorluklar karşısında travma sonrası stres gelişim riskini artırabilmektedir. Halk sağlığı ve kamu kurumlarının, şefkat ve sosyal güvenlik duygularını desteklemek ve sosyal izolasyon deneyimlerini azaltmak için müdahalelerde bulunması, pandemi sürecinde ve sonrasında büyümeyi, sağlamlığı ve zihinsel sağlığı destekleyebilmektedir.

Makale Çevirisi – Mütercim Tercüman Betül KÜRE

Makale Çevirisi Nedir?

Makale çevirisi, bir dilde yazılmış olan bir makalenin başka bir dile çevrilmesi sürecidir. Bu süreçte çevirmenin dikkat etmesi gereken birkaç önemli konu bulunmaktadır.

Makale Çevirisinde Önemli Noktalar Nelerdir?

Öncelikle çevirmenin terminoloji ve alan bilgisine sahip olması oldukça önemlidir. Çevrilen makale genellikle uzmanlık gerektiren konularda yazılmış olabilir. Bu nedenle çevirmen, o alandaki terimleri doğru bir şekilde çevirebilmeli ve metnin anlamını korumalıdır.

Ayrıca çevirmenin kalıp ifadeleri ve dil bilgisine hakim olması da gereklidir. Her dilin kendine özgü kalıp ifadeleri bulunur ve bu ifadelerin doğru bir şekilde çevrilmesi, metnin akıcılığını artırır.

Makale Çevirisinde Çevirmenin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Doğru çeviri yapabilmek için çevirmenin sadece kaynak dilini değil, hedef dilini de çok iyi biliyor olması gerekmektedir. Çünkü bazı kelimeler ya da ifadeler bir dilden diğerine doğrudan çevrilemez ve bu durumda çevirmenin o dilin kültürüne ve dil yapısına hakim olması önemlidir. Makale çevirisi yaparken çevirmenin terminoloji, alan bilgisi, kalıp ifadeler ve dil bilgisi konularına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu sayede doğru, akıcı ve anlaşılır bir çeviri ortaya çıkabilmektedir.

Bizi Instagram‘dan takip edin!

Youtube’dan takip edin!

Akademik Psikoloji Çeviri Hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

İngilizce Psikoloji Terimleri Testimizi Ücretsiz Çözmek için tıklayınız.

Kitap Çevirisi Hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Psikoloji alanından uzmanlara ve öğrencilere yönelik hazırlanan İngilizce Seviye Tespit Sınavını çözmek için tıklayınız.

Profesyonel Çeviri Hizmeti almak & Özel İngilizce Dersi Almak için İletişime Geç!

Diğer Köşe Yazılarını Oku!

Diğer Yazılarımıza Göz Atın:

İngilizce Psikoloji Terimleri Testi Yayında!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir