Alt Yazı Çevirisi ve Dublaj Çevirisi


ALT YAZI ÇEVİRİSİ VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ

Alt Yazı Çevirisi ve Dublaj Çevirisi Alanında Çevirmen Betül KÜRE

Video formatında içerikler, gelişen teknoloji ile televizyon kanalları ve dijital platformlarda yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır.

Bu videoların çok daha fazla sayıda izleyici kitlesine ulaşabilmesi ve dünyanın dört bir yanından izleyici kazanabilmesi, video dilinin birden fazla dil konuşucusuna hitap etmesine bağlıdır. Bu noktada alt yazı çevirisi ve dublaj çevirisi, videoların izlenme ve başarı oranını artıracağından çevirisi mükemmel olmalıdır.

Çevirmen Betül KÜRE, alt yazı ve dublaj çevirisi kapsamında akademik eğitimlerini tamamlayarak bu alanda uzmanlaşmış ve bugüne kadar çok sayıda alt yazı ve dublaj çevirisini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve videolara alt yazı eklemiştir.

ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ HİZMETİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Çevirmen Betül KÜRE tarafından gerçekleştirilmiş alt yazı çevirisi ve alt yazı ekleme çalışmalarına örnekler:

Irvin Yalom ile Röportaj: Psikoterapist, Psikanalist ve Yazar Irvin Yalom ile Serbest Çağrışım:

Alt yazı çevirisi

“Freud: Id, Ego ve Süperego” Adlı Video Çalışması

Alt yazı çevirisi

“Psikoterapinin Etkileri” Adlı Video Çalışması:

Alt yazı çevirisi

Daha fazla video alt yazı çeviri ve alt yazı çalışması için tıklayınız.

Çevirmen Betül KÜRE tarafından sunulan alt yazı ve dublaj çevirisinde dikkat edilen unsurlar şunlardır:

-Senkronizasyon (lip-synch)

-Alt yazının ekranda kalma süresi (spotlama)

-Ekranda beliren alt yazının belirtilen karakter sayısına uyulması

-Verilmek istenen duygunun doğru bir şekilde yansıtılması

-Kaynak ve hedef kültür farklılıklarına dikkat edilmesi

-Zamanında teslim

-Profesyonellik

Alt yazı Çevirisi ve Dublaj Çevirisi Nedir?

Video çevirisi / Alt yazı ve dublaj çevirisi, görsel-işitsel metinlerin çevirisinde kullanılan çeviri türleridir. Özellikle Türkiye’de alt yazı çevirisi ve dublaj çevirisine olan talep oldukça fazladır. 1990’ların başından bu yana, 21. yüzyıl boyunca daha çok önem kazanmış olan alt yazı ve dublaj çevirisinin ideolojik, kültürel veya sanatsal anlamda çok sayıda ölçütü ve önemli noktası bulunmaktadır.

Alt yazı ve Dublaj Çevirisi Nasıl Yapılır?

Alt yazı çevirisi ve dublaj çevirisinin yapısı ve formatı diğer çeviri türlerinden çok farklıdır. Alt yazı ve dublaj çevirisinde görseller, göstergeler, diyaloglar, videonun/filmin konusu, içeriği, bağlamı önemli olan bazı unsurlardır.

Görsel-işitsel metin bağlamında alt yazı ve dublaj çevirisi, saliselerin bile önemli olduğu, çevirmenin birçok farklı teknik donanıma sahip olmasını, belirli programları kullanma becerisini gerektirdiği çeviri türüdür. Örneğin alt yazı çevirisinde kadrajda görünen karakterlerin veya bireylerin alt yazıya dökülmesi noktasında kullanılan yazı biçimi ve yazı rengi gibi hususlar farklı iken rabarba ve dış ses gibi kadraj dışından gelen sesler veya konuşmalar farklı biçimlerde alt yazı dökülmektedir.

Alt yazı ve Dublaj Çevirisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Alt yazı ve dublaj çevirisinde izleyici profili; kaynak ve erek dizgede farklılıklar gösteren bir etken olarak çıkmaktadır. Bu noktada erek kitle, işveren ve çevirmen açısından değerlendirilerek alt yazı çevirisi ve dublaj çevirisinin amacı belirlenmektedir.

Alt yazı çevirisinde videodaki konuşmalar ile alt yazıda akan çeviri yazısının eş zamanlı olması açısından senkronizasyon önemli bir unsur olarak çevirmenin karşılaştığı ve başa çıkması gerektiği zorluklardan biridir. Dublaj çevirisinde ise senkronizasyon daha farklı bir boyutta ele alınır. Dublaj çevirisinde lip-synch adı verilen ve ses-dudak eş uyumluluğunun sağlanması olarak nitelendirilen senkronizasyon, dublaj çevirisinin en önemli unsurudur.

Çevirmen, video çevirisi ölçütleri için çalıştığı kuruma göre hareket etmektedir. Söz gelimi, kimi kurumlar alt yazı ve dublaj çevirisinde çevirmenden bazı bağlamlarda ve göstergelerde oto-sansür uygulamasını isterken kimi kurumlar alt yazıda akan kelimelerin tek seferde gösterilecek karakter sayısının sınırlarını belirlemektedir.

Her kurum çevirmenlerle video üretmek için kendi ölçüt ve kuralları ile çalışmaktadır ve çevirmen bu ölçüt ve kuralları dikkate alarak çeviri ürününü oluşturmaktadır.

Alt yazı ve Dublaj Çevirilerinde İzleyici Profilinin Belirlenmesi

altyazı çevirisi

Video çevrisinde erek kitle, erek kültür ve erek dilin çevirmen açısından önem gösterdiğinden söz etmiştik. Bu konuya bir örnek olarak animasyon filmi, çizgi film veya çocuklara yönelik içerikler barındıran bir videoyu ele alalım. Bu tür videolarda alt yazı ve dublaj çevirisi yapılırken birçok etkene dikkat etmek çeviri ürünü ve izleyici profili olan çocuklar açısından hassasiyet gerektirmektedir.

Çevirmenin ve işverenin tercihlerine göre şekillenen bu çevirilerde bazı çevirmenler örneğin dead/death/to die kelimelerini kelimesi kelimesi çeviri tercih ederek “ölü/ölüm/ölmek” olarak çevirmektense “yok olmak” gibi anlamdaki ciddiyeti yumuşaltarak farklı şekillerde ve aynı zamanda çocukların algılayıp kavrayabileceği şekilde çevirmeyi tercih edebilmektedir. Bu noktalar ufak detaylar gibi görünmekle beraber çevirmenlerin hassasiyet göstermesi gereken, gözden kaçması halinde çeviri ürününün kalitesini ve etkililiğini etkileyebilecek detaylardır.

Alt yazı ve Dublaj Çevirisinin Farkı Nedir?

Alt yazı çevirisinde, özellikle kültür ve gelenek ögeleri dikkate alınarak çeviride uygulanan kısıtlamalar sansürleme bağlamında alt yazıda uygulanabilirken bu durum dublaj çevirisinde mümkün olmamaktadır.

Alt yazı çevirisinde fps (frame per second) adı verilen yani saniyede geçen kare sayısını ifade eden çerçeve frekansı yine her kuruma göre farklılık gösterebileceği gibi genellikle 23.976/24/25 kare dikkate alınmaktadır. Bu durum da çevirmen açısından zaman zaman avantajlı veya dezavantajlı bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Instagram