Ticari Çeviri


ticari çeviri

Ticari Çeviri Nedir?

Ticari çeviri veya ticari tercüme kapsamında ticari metin türleri olarak pek çok sayıda ticari metin bulmak mümkündür. Ticari çevirilerde söz konusu metinler finans, ekonomi, iş dünyası, reklam ve slogan metinleri, sigorta, tapu, vekâletname gibi metinlerin çevirisi gerçekleştirilmektedir.

Ticari Metin Türleri Nelerdir ve Ticari Çeviri Eyleminde Önemli Noktalar Nelerdir?

Uluslararası bağlamda ticari metinlerin üretimi ve tüketimi her geçen sene hızla artmaktadır zira küreselleşmenin yaygınlaşması ile ve dünya çapında ticaretin önündeki bariyerlerin kalkması ile ticari ilişkiler artmaktadır.

Ekonomi ve ticaretle ilgili metinler, birçok amaca hizmet etmek üzere farklı bağlamlarda üretilmektedir. Ticari metinlerin işlevleri de kendi aralarında değişmektedir. Şirketler arası yazışmalar, borsa ve ekonomi dünyası alanında yazılan kitaplar, gümrük belgeleri, firmalar arasında imzalanan ticari sözleşmeler, reklam veya slogan metinleri, ticari metinlerin ve ekonomi metinlerinin yalnızca bazı örnekleridir.

Ticari metinlerinizle ilgili çeviri hizmeti almak için tıklayınız. 

Ticari Çeviri Stratejileri

Ticari metinlerin türleri ve ticari metinlerin işlevleri açısından çok çeşit ticari metin bulunması sebebiyle ticari metinlerin çevirisinde kapsayıcı ve standart stratejilerden ve yöntemlerden yola çıkmak oldukça zor olabilmektedir. Bununla birlikte özellikle anlaşma veya sözleşme metinleri, resmî dokümanlar veya yazışmalar gibi ticari ve ekonomik kullanıma yönelik, tarafları birbirine bağlayan ticari metinlerin çevirisinde kaynak metin ve erek metin arasındaki ilişkinin özellikle kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulmasının gerekli olduğu bir gerçektir.

Dolayısıyla ticari metinlerin çevirisinde mühim olan kaynak metnin erek metne sözcüğü sözcüğüne, bire bir aktarımından ziyade kaynak kültürde ve kaynak dizgede sahip olduğu işlevin erek kültüre ve erek dizgeye belirli kuramlar çerçevesinde taşınmasıdır. Bu sebeple ticari metin çevirmenleri öncellikle ticari metinlerin erek kültürde ve erek dilde nasıl oluşturulduklarını, ticari ve ekonomi alanında geçerli belge yapısı ve dil kullanımlarını bilerek hareket ederler.

Instagram’dan takip et!