Psikoterapi Çevirmenliği


 Psikoterapi Çevirmenliği

Toplum çevirmenliği kapsamında psikoterapi çevirmenliği, toplum çevirmenliği ve sözlü çeviri alanında en çok hassasiyet gerektiren, çevirmen açısından gerekli psikoloji bilgisine ve insan psikolojisine hakim olmak gibi gereklilikleri bulunan bir sözlü çeviri ve toplum çevirmenliği türüdür.

Psikoterapi çevirmenliği hizmeti ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

psikoterapi çevirmenliği

psikoloji çeviri

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi olgusunun farklı psikoloji kuramı ve kuramcılarına göre farklı tanımları bulunmaktadır. Genel anlamıyla değerlendirildiğinde bireysel psikoterapi; iki kişi arasında bire bir şekilde gerçekleştirilen, bireylerin ruhsal sağlığını korumak, sürdürmek veya daha iyi hale getirmekle birlikte ayrıca kişilik bozuklukları ve ruhsal problemlerle ilgilenen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımını içeren, güven ilişkisine dayalı bir süreçtir *(Özakkaş, 2018).

Psikoterapi Çevirmenliği Nedir?

Psikoterapi çevirmenliği ve psikoterapi çevirmeninin kim olduğunu tanımlamak için öncelikle psikoterapi çevirmeninin kim olmadığını anlatmakta fayda vardır. Psikoterapi çevirmenliği yapan çevirmen; psikoloji uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, doktor, analist veya psikoterapist değildir. Psikologluk veya terapi yapamaz. Psikoterapi çevirmeni, çevirinin gerektirdiği kuramsal ve pratik psikoloji bilgisine sahip çeviri uzmanıdır. Psikoterapi çevirmeni, danışan ve psikolog arasındaki iletişimi optimal seviyede, belirli çeviri kuramları ışığında gerçekleştiren dil aracısıdır.

psikoloji çeviriPsikoterapi Çevirmenine Nerede ve Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Bulunduğu ülkenin dilini ve kültürünü bilmeyen göçmen, turist veya mülteci bireyler her bireyin ihtiyacı olduğu gibi bulunduğu ülkede psikolojik destek veya psikoterapi hizmetlerinden zaman zaman yararlanmaktadır. Bu danışanlar için doktor/psikolog – danışan ikilisinin arasında doğal olarak oluşan karmaşık sürece üçüncü bir kişi olarak dil aracısı yani çevirmen eklenir. Ruh sağlığı alanındaki uzmanlar için danışanın ne demek istediği ve neyi nasıl söylediği önemlidir dolayısıyla bu alanda eğitimli bir çevirmen bu koşullar altında ideal çevirinin gerçekleşmesi açısından gereklidir.

psikoloji çeviriDanışan – Psikolog Gizliliğinde Psikoterapi Çevirmeninin Konumu Nedir? Psikoterapi Çevirisinde Etik İlkeler

Psikoterapi süreci oldukça karmaşık ve gizlilik gerektiren bir süreçtir. Standart süreçte danışan ve psikolog arasındaki gizlilik etik ilkeler gereği dışarıya sızmamalıdır, konsültasyon dışında başka şahıslarla paylaşılmamalıdır. Bu duruma bir istisna olarak psikoterapi çevirmenleri, birbirlerinin dillerini konuşmayan danışan ve psikolog arasında gerçekleşmesi gereken karşılıklı iletişimi sağlamak amacıyla psikoterapi sürecinin başından sonuna kadar yer almaktadır. Bu noktada psikoterapi çevirmenleri, aldıkları eğitim, etik ilkeler ve kurallar gereği hiçbir şekilde danışan ve psikolog arasında gerçekleşen iletişimi ve etkileşimi, yazılı veya sözlü olarak dışarı sızdırmaz ve paylaşmaz.

Psikoterapi çevirmenliğinde bu gibi hassas unsurlar nedeniyle konunun ciddiyetinin farkında olan eğitimli, etik çevirmenler ile çalışmak her açıdan daha sağlıklıdır.

*Özakkaş, T. (2018). Psikoterapi tarihi ve bütüncül psikoterapi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(1), 1-24.

Instagram’dan takip et!