Psikoloji Çevirisi


Psikoloji Çevirisi

Psikoloji Çevirisi Alanında Çevirmen Betül KÜRE

Çevirmen Betül KÜRE; çeviribilim ve psikoloji alanlarında aldığı eğitimler sayesinde bu iki önemli alanı sentezleyerek psikoloji çevirisi açısından seçkin, eksiksiz çeviriyi ve alana yönelik terimlerin en güncel haliyle hedef dile kusursuz bir şekilde çevrilmesini amaçlayan projeler geliştirmiştir.

Psikoloji çevirisine yönelik çok sayıda profesyonel çeviri çalışmalarında bulunmuştur. Psikoloji çevirisi alanına yönelik topluma veya psikoloji uzmanlarına hitap eden bilgilendirici birçok videonun çevirisini yaparak alt yazı ve video içerik çalışmalarında bulunmuştur.

Akademik alanda birçok psikoloji ve psikiyatri makalesinin, psikolojik ölçek ve psikoloji testinin ve psikoloji yüksek lisans tezlerinin İngilizeceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevirisini gerçekleştirmiştir.

Bunun yanı sıra lisans bitirme tezini, Irvin D. Yalom, Wade C. Myers gibi psikoloji alanının önemli ve değerli isimlerin kalemlerinden çıkmış ve bugüne kadar Türkçeye çevirisi hiç gerçekleştirilmemiş psikoloji makalelerin çevirisi ve incelemesi üzerine gerçekleştirmiş, bu makalelerin Türkçe diline çevirisini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ilk çevirmen olmuştur.

Psikolog ve Çevirmen İş Birliği

Betül KÜRE, sunduğu psikoloji çevirisi hizmetinde, multidisipliner bir çalışma yöntemi izlemektedir. Çeviri sürecinde, psikoloji alanında ihtisas yapmış klinik psikologların danışmanlığı eşliğinde çalışmaktadır.

Sunulan Profesyonel Psikoloji Çevirisi Hizmetleri

  • Psikoloji makalesi çevirisi
  • Psikoloji lisans tezi çevirisi ve Psikoloji yüksek lisans tezi çevirisi
  • Psikoloji kitabı çevirisi
  • Psikolojik ölçek çevirisi
  • Psikoloji testi çevirisi
  • Psikiyatri metinleri çevirisi
  • Psikoloji metni düzenleme (editing & proofreading)
  • Psikolojik araştırma yazısı çevirisi
  • Psikoloji Videosu Çevirisi (Psikoloji video alt yazı çevirisi ve alt yazı ekleme hizmeti)
  • Psikoterapi kapsamında sözlü çeviri

Başarılı Bir Girişim: Psikoloji Çeviri

Betül KÜRE, psikoloji çevirisinin önemini ve ciddiyetini vurgulamayı amaçlayan, her iki alanın da meslek yasasının korunmasını ve iyileştirilmesini destekleyen ilkeleri barındıran bir girişim olarak psikolojiçeviri adı altında bir start-up projesi geliştirmiştir.

Kurucusu olduğu bu proje çatısı altında çevirmen ekibi ve ekibine çeviri süreci için danışmanlık yapan uzman psikologların iş birliği ile birçok psikoloji çevirisi gerçekleştirmiştir ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Psikoloji Çevirisi Nedir?

psikoloji çevirisi

Psikoloji çevirisi, psikoloji bilimi alanında yapılan çalışmaların, araştırma yazılarının, bilgilendirici metinlerin, akademik psikoloji kitaplarının, psikoloji testlerinin, psikolojik değerlendirme raporlarının ve psikolojik ölçek yazılarının çevirmenler tarafından bir dilden başka bir dile belli başlı çeviri kuramları ışığında yazılı çevirisi olarak tanımlanmaktadır.

Psikoloji Çevirisi Kapsamında Psikoloji Çevirmeni Kimdir?

psikoloji çeviri

Psikoloji çevirisi kapsamında psikoloji çevirmeninin kim olduğunu anlatmak için öncelikle psikoloji çevirmeninin kim olmadığını anlatmakta fayda vardır. Psikoloji çevirisi yapan çevirmen; psikoloji uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, analist veya psikoterapist değildir. Psikologluk veya terapi yapamaz.

Psikoloji çevirmeni, çevirinin gerektirdiği kuramsal ve pratik psikoloji bilgisine sahip çeviri uzmanıdır.

Psikoloji çevirmeni, psikoloji metinleri, psikolojik durum raporları, psikoloji kitapları ve psikoloji makaleleri gibi alan yazılarını belirli çeviri kuramları ışığında hedef dile çeviren dil aracısıdır.

Psikoloji Çevirisi Açısından Çeviride Önemli Noktalar Nelerdir?

Psikoloji çevirisi, çevirmenlerin psikoloji ve psikiyatri alanında kullanılan terimlere tam anlamıyla hakim olması, psikoloji çevirisi açısından kaliteli, doğru, eksiksiz ve kaynak psikoloji metnini hedef dile mümkün olan en iyi şekilde çevirisi açısından çok ehemmiyetlidir.

Psikoloji Çevirisi Nasıl Gerçekleştirilir?

psikoloji çeviri

Psikoloji çevirisi, çevirmenlerin psikoloji çevirisi eylemini gerçekleştirirken psikoloji alanının gerektirdiği çeviri stratejileri, çeviri kuramları ve çeviri tekniklerini çok iyi derecede bilmesi gerekmektedir.

Psikoloji çevirisinde hangi dil göstergelerinin hangi durumlarda yerelleştirme ile hangi terimlerin hangi durumlarda bire bir olarak çevirisi yapılması gerektiği gibi birçok etkenin göz önünde bulundurulduğu becerilere ve psikoloji alanında yeterli eğitime ve bilgiye sahip olmasını gerektirmektedir.

Psikoloji Çevirisi Açısından Yenilikleri Takip Etmenin ve Art Alan Bilgisinin Önemi Nedir?

Devingen bir yapıya sahip olan psikoloji biliminde her geçen zaman yenilikler ve değişiklikler yaşanmaktadır.

APA (Amerikan Psikiyatri Birliği) tarafından yazılan ve psikoloji biliminde bir tanı ölçütü niteliği taşıyan DSM (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) her güncelleme ile belirli terimlerde ve içeriklerinde değişikliklere uğramaktadır.

Bu açıdan DSM, psikoloji çevirisi yapan çevirmenlerin de güncel basımını sıkı bir şekilde takip etmesi gereken temel başvuru kitabıdır.

Psikologların ve psikoloji uzmanlarının yanı sıra psikoloji çevirmenlerinin de bu değişiklikleri sıkı bir şekilde takip etmesi, üreteceği çeviri metninde profesyonelliği yakalamasına olanak sağlayacak etkenlerden biridir.

Psikoloji biliminin konusu insan ve insan sağlığı olduğundan dolayı bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar dünyadaki hemen her ülkede hızla artmaktadır.

Bu durum da dünyanın çeşitli ülkelerindeki farklı dil konuşucusu olan psikoloji uzmanlarının, psikologların ve psikiyatristlerin bu araştırma ve çalışmalardan haberdar olması ihtiyacını doğurmaktadır.

Çalışmaların birçoğu, dünyanın geneline hakim olan İngilizce dilinde yazılmaktadır ve bu da psikoloji çevirisi ihtiyacının ne kadar önemli olduğuna, güvenilir çevirmenlere emanet edilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Sözlü Çeviri Kapsamında Psikoterapi Çevirisi

Psikoterapi sürecinde danışanların dili nasıl ve hangi üslupla kullandığı, psikologlar ve terapistler için terapötik ilişkinin kurulması açısından önemli bir ayrıntıdır.

Aynı dili paylaşmadığınız danışanlarınız için psikolojik danışmanlık ve psikoterapi sürecinde sözlü çeviriye ve psikolojik dinamiklere hakim çevirmenlerle çalışmak, danışanlarınız ile kuracağınız etkileşimi optimal seviyede tutmanıza yarar.

Psikoterapi çevirisi ile ilgili bilgi almak için psikoterapi çevirmenliği sayfasını ziyaret edebilir veya psikoterapi çevirisi hizmeti almak için iletişime geçebilirsiniz.

PSİKOLOJİ METİNLERİNİZ, PSİKOLOJİ ALANINDA TEZ ÇALIŞMALARINIZ İLE İLGİLİ PROFESYONEL ÇEVİRİ HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Instagram’dan bizi takip et!