Akademik Çeviri Dersleri 2024


akademik çeviri dersleri

Akademik Çeviri Dersleri Nedir ve Ne Amaçla Alınır?

Akademik Çeviri Dersleri kapsamında gerçekleşen derslerimiz Akademik çevirilerde uzman, Yeminli Tercüman Betül KÜRE tarafından sunulmaktadır.
Akademik çeviri dersleri, genel olarak eğitim dili İngilizce olan üniversite öğrencilerinin eğitimleri boyunca üzerinde çalışması gerektiği akademik kitapları ve makaleleri okuyup anlaması, doğru ve eksiksiz çeviriler yapabilmesi için tasarlanmış seçkin ve özel derslerdir.

Akademik Çeviri Nedir?

Akademik çeviri, diğer çeviri türlerinden metin ve terminolojik yapısı bakımından farklıdır. Bu nedenle özel çeviri stratejileri ve yaklaşımları gerektirir. Terimsel ve akademik dil ön plandadır. Akademik metinlerde terimlerin Türkçe karşılıklarına hakim olmak, terimleri doğru zamanda doğru yerde kullanmak gerekir.

Derslerin İşleyişi


Akademik çeviri derslerimizde öğrencilerimizin temel İngilizce bilgisinin akademik çeviri için yeterli düzeyde olup olmadığı kontrol edilir ve varsa belli başlı gramer eksikleri dersler boyunca giderilir.


Temel İngilizce bilgisi mevcut olan öğrencilerimiz ile derslerde akademik çeviri stratejileri ve yöntemleri eşliğinde kolaydan zora giden bir aşama yoluyla öğrencinin alanına yönelik kaynaklardan akademik çeviri çalışmaları ve terminoloji çalışmaları gerçekleştirilir. Türkçe ve İngilizce yazım ve imla kurallarına yeri geldikçe değinilir.


Akademik çeviri derslerinde, İngilizce akademik dil ve Türkçe akademik dil arasındaki farklara ve benzerliklere de odaklanılır.


Çeviri çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin derslerine yardımcı olmak adına İngilizce konu çalışmaları da yapılarak derslerine takviye sağlanır.


Çeviri, terim ve konu çalışmaları ile eş zamanlı olarak derslerin belirlenen bölümlerinde konulara ilişkin aksanlı konuşma pratikleri yapılarak öğrencinin tüm becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.


Ders dışında öğrencilerimizin takibini gerçekleştirmek için ders dışı çalışma kağıtları ve kaynaklar gönderilir ve ders içi/dışı verilen ödevlere geri bildirim sağlanır.


Dersler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenir ve ders tarihleri ise karşılıklı uygunluğa göre belirlenir.


Derslerin belirli bir başlangıç veya bitiş tarihi yoktur. Öğrencilerimizin yeterli düzeye geldiği gözlemlendiğinde kendilerine bildirilir ve derslerin sıklığı azaltılarak sona erer.

Akademik Çeviri Derslerine Katılım Koşulları

Derslere katılım kriteri olmayıp yalnızca öğrencilerimizin minimum A2 seviye olması gerekmektedir. Öğrenci olmayanlar da derslere katılabilmektedir.
Dersler, bire bir veya grup dersler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Farklı bilgi almak veya kayıt olmak için iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Instagram üzerinden takip ederek güncel bildirimlerimizden haberdar olun!