Teknik Çeviri


teknik çeviri

Teknik Çeviri Alanında Çevirmen Betül KÜRE

Çevirmen Betül KÜRE, teknik çeviri alanında kullanım kılavuzu, mühendislik, tekstil ve farklı birçok bilim dalı alanından metinlerin çevirisini başarıyla gerçekleştirmiş ve bu alanda çeşitli çeviri projelerinde yer almıştır.

Teknik metinlerinizin çevirisi için Çevirmen Betül KÜRE ve teknik çeviri alanında uzmanlaşmış çevirmen ekibi ile çalışarak ideal ve en iyi çeviri ürününü zamanında teslim alarak iş hayatınızda zamandan tasarruf ederek olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Teknik çeviri hizmeti almak için tıklayınız.

Çevirmen Betül KÜRE Tarafından Gerçekleştirilmiş Teknik Çeviri Örneği

(Not: Orijinal ve çeviri metinlerin bu sitede paylaşımı için hamilden izin alınmıştır.)

Orijinal Metin:

OPERATOR’S MANUAL

SPYKER – Model S100-12010 Ride-on Spreader

OPERATING INSTRUCTIONS

Controls

1. Engine ON/OFF Switch:

The ON/OFF switch is located on the far left side of the control panel. To start the engine, set the switch to the “ON” Position. To turn off the engine, set the switch to the “OFF” Position.

2. Fuel Shutoff Valve:

The fuel shutoff valve is located between the carburetor and the fuel tank on the LH side of the engine. The handle turns 90 degrees to open or close. When the handle is in the horizontal position, it will open the fl ow of fuel to the engine. When it is turned to a vertical position, it will shut off the fuel flow to the engine. Anytime the spreader is being trailered, or if the machine will not be in use for 30 minutes or more, close the fuel shutoff valve to prevent flooding the engine.

3. Speed Control Lever:

The speed control lever limits the forward speed of the unit by limiting the travel of the forward control lever. “Application speed” sets the unit’s ground speed to about 3 mph. Use a slower speed while learning how to use and control the unit.

4. Ground Speed Control Levers: 

Located on the right side of the control panel is the forward ground speed control lever. The left lever is for reverse. These two levers control the maximum output of the hydrostatic transaxle and thus the ground speed of the spreader independent of the engine speed. Pulling the right lever rearward increases the forward speed and pulling the left lever rearward Increases the reverse speed. Do not move both levers in unison, only pull one at a time. When the levers are moved in unison they will place excessive pressure on the cables, which could cause them to break. To start the engine, ensure both levers are in their neutral position.

Çeviri Metin:

KULLANIM KILAVUZU

SPYKER – S100-12010 Model Gübre Serpme Makinesi

KULLANIM  TALİMATLARI

Kontrol

1. Motor Aç/Kapa (ON/OFF) Tuşu:

Aç/Kapa tuşu, kontrol panelinin en solundadır. Motoru çalıştırmak için tuşu Aç (ON)’a kaydırınız. Motoru kapatmak için tuşu Kapat (OFF)’a kaydırınız.

2. Yakıt Kesme Vanası:

Yakıt kesme vanası, karbüratör ile motorun sol tarafındaki yakıt tankı arasında yer alır. Kol, 90 derece döndürülerek açılır ve kapanır. Kol yatay konumdayken motora yakıt akışını sağlar. Dikey konuma getirildiğinde yakıt akışı kesilir. Serpme makinesi römorklandığında veya 30 dakikadan daha uzun süre kullanılmayacak ise motorun boğulmasını önlemek için yakıt kesme vanasını kapatınız.

3. Hız Kontrol Kolu:

Hız kontrol kolu, ileri kontrol kolunun hareket mesafesini belirleyerek ileri hız birimini sınırlar. “Uygulama hızı”  birimin yer hızını yaklaşık 4.8 km/h olarak ayarlar. Birimin nasıl kullanılacağını ve kontrol edileceğini öğrenirken daha yavaş bir hızda kullanınız.

4. Yer Hızı Kontrol Kolu:

İleri yer hız kontrol kolu, kontrol panelinin sağ tarafında bulunur. Sol kol ise geri vitestir. Bu iki kol hidrostatik şanzımanın maksimum gücünü kontrol eder ve böylece motor hızından bağımsız olarak serpme makinesinin yer hızını kontrol eder. Sağ kolu geriye doğru çekmek ileri hızı arttırır ve sol kolu geriye doğru çekmek geri hızı arttırır. Her iki kolu da aynı anda çekmeyiniz, birer birer çekiniz. Kolların aynı anda çekilmesi kablolara aşırı basınç uygulayarak bozulmalarına neden olabilir. Motoru çalıştırmak için her iki kolun da boşta olduğundan emin olunuz.

Çeviri: Çevirmen Betül KÜRE

Teknik Çeviri Nedir?

Teknik metinleriniz ile ilgili çeviri hizmeti almak için tıklayınız.

Teknik çeviri veya teknik tercüme; özellikle teknik, mühendislik, yazılım, iletişim, ulaşım, teknoloji alanlarında yazılmış, alet ve cihazların kullanım kılavuzu, teknik yazışmalar, broşürler, kataloglar, bakım ve onarım projeleri, teknik raporlar, izin ve ruhsat belgeleri gibi metinlerin talep edilen ölçütlerde farklı bir dile çevirisidir.

teknik çeviri

Teknik Çeviride Önemli Noktalar Nelerdir?

Erek okuyucunun büyük bir önem taşıdığı teknik metin çevirilerinde, çeviri süreci boyunca mümkünse metin yazarı ile iletişim halinde kalınarak çeviri eylemi gerçekleştirilmektedir.

Teknik çevirilerde erek okuyucunun çevirmene tanıtılması, hangi amaçla çeviri eyleminin gerçekleşeceği çevirmen tarafından bilinmesi gereken kritik noktalardır zira işlevi açısından teknik metinler birçok farklı amaca hizmet eder.

Teknik Metinlerin İşlevi Nedir?

Teknik metinler, erek okuyucu profiline göre birçok işleve sahiptir. Örneğin bir mutfak aracının kullanım kılavuzunun genel halk tarafından okunacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda, teknik çevirisi kısa, kolay anlaşılır ve net dil göstergeleri ile gerçekleştirilmelidir. Buna karşın farklı bir cihazın kullanım kılavuzu, o alanın teknik uzmanları için üretilmiş olabilir ve bu noktada erek okuyucu profili ve metnin işlevi değiştiğinden dolayı teknik çeviride farklı cümle ve terim yapıları kullanılmalı ve farklı çeviri yöntemleri uygulanmalıdır.

Sayısız türü olan teknik metinlerin kendi aralarında oluşturduğu bu farklılıklar, teknik çeviride de çevirmen açısından çeviri ediminin yanı sıra teknik metin yazarlığı derecesinde uzmanlık gerekmektedir.

Instagram’dan takip et!