Hukuk Çevirisi


hukuk çevirisi

Hukuk Çevirisi Alanında Çevirmen Betül KÜRE

Çevirmen Betül KÜRE, hukuk çevirisi kapsamında noter yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Hukuki sözleşme, şirket sözleşmesi, genel vekaletname, pasaport, imza sirküleri, rapor, yönetmelikler gibi birçok hukuki metin türünün çevirisini gerçekleştirmiştir.

Hukuk çevirisi alanında üniversitede gerekli eğitimleri almıştır ve yeterli edimleri kazanmıştır. Hukuk çevirisinin gerektirdiği çeviri kuramlarına hakimdir. Çevirmen Betül KÜRE ve çeviri ekibinde yer alan lisanslı ve profesyonel çevirmenlerden Hukuk metinleriniz ile ilgili kaliteli ve özenli bir çeviri hizmeti almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Çevirmen Betül KÜRE tarafından gerçekleştirilmiş hukuk çevirisi örneği:

Şirket Ana Sözleşmesi – Articles of Association

hukuk çevirisi
hukuk çevirisi

Hukuk Çevirisi Nedir?

Hukuk çevirisi veya hukuki çeviri, geniş bir alanı kapsamakla birlikte kısaca şirketler, şahıslar veya kurumlar için hazırlanan mahkeme kararları, sözleşmeler, bilirkişi raporları, kanun ve yaptırımlar, yönetmelikler, genel veya şahsi vekâletnameler gibi hukuk metinlerinin, hukuki belgelerin ve hukuk makalelerinin belli başlı çeviri kuramları çerçevesinde talep edilen dillere yazılı olarak çevirisidir.

Hukuk Metinlerinde Dilin hukuk çevirisiKullanımı

Hukuki metinlerin kendine has, görece karmaşık ve uzun bir dili, hukuk terminolojisi ve hukuk jargonu bulunmaktadır. Söz gelimi, sayfalarca uzunlukta bir hukuk metni (örneğin bir sözleşme) yalnızca tek cümleden oluşabilmektedir.

HUKUK METİNLERİNİZLE İLGİLİ ÇEVİRİ HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hukuk Çevirisinde Önemli Noktalar Nelerdir? Hukuk Çevirisinin Zorlukları Nelerdir?

Dünyadaki her ülkenin kendine has hukuk düzeni ve nizamnamesi vardır ve bunlar kültür, norm, ahlak, diplomatik ilişkiler, izlenen iç ve dış politika gibi birçok etkene göre şekillenmektedir. Dolayısıyla ülkelerin kullandığı hukuk dilleri bu yönleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin Türk hukuk dili ve metinleri uzun ve karmaşık bir yapıya, belirli standart kullanımlara, eş anlamlı ifadelerin bir arada kullanılması gibi günlük dilden farklı kullanım alışkısına, genellikle edilgen bir gramer yapısına sahiptir ve çeviri sürecinde bazen eşdeğer ifadeleri bulmak, çevirmen açısından zorlayıcı olabilmektedir.

Hukuk çevirisinde yaygın olarak ödünç alma (borrowing) tekniği gibi birtakım teknikler kullanılmaktadır. Hukuk çevirisinde bulunan zorluklarının üstesinden gelebilmek için çevirmenlerin hâkim olduğu çeviri kuramı ve çeviri tekniklerinin yanında uzun süren araştırmalar yapması gerekebilmektedir.

Bir Virgül Bin Para Eder mi? Hukuki Metin Çevirisinde Noktalama İşaretlerinin Önemi

hukuk çevirisi

Yazılı çeviri kapsamında hukuk çevirisi yapılırken titiz bir çalışma sürdürülmelidir. Günlük dilde kullanılan kelimelerin veya gramer yapılarının hukuk dilinde bambaşka anlamlara geldiğinin farkındalığı ileçeviri eylemi gerçekleştirilmelidir. Her bir noktalama işaretinin metinlerin okunmasını kolaylaştırmasının yanı sıra farklı görev ve işlevleri bulunmaktadır.

Hukuk metinlerinin çeviri sürecinde kaynak metinde en ufak bir değişiklik, ekleme, çıkarma veya yorumlama yapılması, tek bir virgülün gözden kaçması büyük bir kaosa ve hem çevirmen hem de taraflar için geri dönülemez zarar, ziyan ve mağduriyete sebebiyet verebilmektedir ve bu olumsuz örneklerle her geçen gün karşılaşmakta olduğumuz aşikârdır. Nitekim çevirmenin dikkatinden kaçan ve yanlış aktarılan en ufak bir göstergenin, şahıslar açısından faturası ağır olabilmektedir.

Ünlü yazar Ursula Kroeber Le Guin’in (2004) de dediği gibi:

“Dansçılar ayaklarını nereye koyacaklarını bilirler, yazarlar da virgülü nereye koyacaklarını bilmeliler” ve gerçekten de “bir virgül hayatımızı değiştirebilir”.

Kaynaklar

Le Guin, U. K. (2004). The Wave in the Mind: Talks and Essays on the Writer, the Reader, and the Imagination. Shambhala Publications.

Instagram’dan takip et!