Kategoriler
Uncategorized

1. Çeviri Fiyatları

Tercüme ve çeviri fiyatları

Tercüme ve çeviri fiyatları her dönem sürekli değişmektedir. Tercüme ve çeviri fiyatlarından söz etmeden önce çeviri fiyatları nasıl hesaplanır sorusuna cevap verelim. Tercüme fiyatları karaktere ve kelime sayısına göre çeviri ücreti değişebiliyorken buna ek olarak çevrilen diller de tercüme fiyatlarını ve çeviri ücretini etkilemektedir. Metnin alanına, terimlerine, uzunluğuna ve acil çeviri yaptırma ihtiyacına göre değişmektedir.

Çeviri fiyatları tercüme bürolarına göre de değişmekte olup birçok tercüme bürosu çeviri fiyatlarını hesaplarken boşluklu karakter, dil, acil çeviri veya standart sürede çeviri hızı ve alana göre çeviri fiyatı hesaplaması yapmaktadır.

çeviri fiyatları

İngilizce Çeviri Fiyatları

Çeviri fiyatlarında çeviri yaptırmak istediğiniz dil çok yaygın kullanılmayan bir dil ise çeviri ücreti daha yüksek olmaktadır. Örneğin İngilizce tercüman fiyatları ile Arapça tercüman fiyatlarını kıyasladığımızda İngilizceden Türkçeye çeviri yaptırmak istediğiniz İngilizce tercümandan, Arapça tercümana göre daha uygun fiyata çeviri hizmeti alabilirsiniz.

Kaliteli ve Profesyonel Çeviri

Günümüzde tercüme bürolarının yanı sıra tercüman sitesi gibi online çevirmen bulma platformlarında da çevirinizi kolayca yaptırabilecek çevirmenler bulabilirsiniz. Ancak bulduğunuz çevirmenin yetkinliğinden ve kalitesinden emin olmadan size sunduğu cazip teklifi kabul etmeden önce iyi araştırmanız gerekmektedir aksi halde maddi kayıpların ötesinde çok büyük mağduriyetler yaşayabilirsiniz.

2021 yılı tercüme ve çeviri fiyatları ve 2022 yılı tercüme ve çeviri fiyatları serbest piyasada bulunduğundan dolayı her çevirmene ve tercüme bürosuna göre değişebilmektedir.

Çeviri Fiyatı Hesaplama Yöntemleri

Kimi tercümanlar ve çeviri büroları çeviri fiyatları için boşluklu karakter hesabı yaparken kimi çevirmenler de boşluksuz karakter hesabı yapmaktadırlar. Çeviri yaptırırken boşluklu karakter ve boşluksuz karakter sayımının farkı ise şudur: boşluklu karakter sayılırken her harfe ek olarak boşluklar da hesap edilmekte fiyata eklenmektedir.

Bu da çeviri ücretlerine yansımaktadır. Boşluksuz karakter hesaplayarak çeviri fiyatı hesaplayan bir çevirmenden çeviri hizmeti aldığınızda, boşluklu karakter hesaplayarak çeviri fiyatlarını belirleyen bir çevirmene göre daha az ödersiniz.

En iyi Tercüman Arayışında Profesyonel Çeviri Yapan ve Lisanslı Çevirmenlere Yönelin:

Tercüman bulurken çeviri fiyatları günümüzde lisansı dil üzerine olmayan birçok kişi tarafından teklif edilebilmektedir. Bu noktada güvenilir ve kaliteli çeviri yaptırmak için lisansının dil üzerine olan çevirmenlere, hatta ulaşabiliyorsanız 4 yıllık Mütercim- Tercümanlık diploması ile mezun olan lisanslı çevirmenlere ulaşmanız, çevirinizin kalitesi ve güvenilirliği açısından en iyi çeviri yöntemidir.

Zira diploması dil üzerine olmayan bireylerden çevirinizi hızlı ve ucuz yaptırmak gibi teklifler sonucu kalitesiz çeviri yapılması aleyhinizde ciddi ve kötü sonuçlar doğurmaktadır ve bunun örneklerini her geçen gün arttığını üzülerek tanıklık etmekteyiz.

Online çeviri fiyat teklifi alırken çevirmeninizin lisanslı olup olmadığına çok dikkat ediniz ve gerekirse diplomasını sorgulama hakkınızın olduğunu unutmayınız.

Yeminli Tercüme Fiyatları

Tercüme fiyatları nasıl hesaplanır sorusunun cevabını verdiğimiz yukarıdaki yazımıza ek olarak yeminli tercüman ücretleri ve yeminli çeviri fiyatları da önemli bir konudur. Yeminli tercüman, noter huzurunda yemin etmiş tercümanlara verilen addır.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman, noterde; yapacağı çevirileri ve tercümeleri sadakat ve özenle, çeviriyi belgelere ve taleplere uygun şekilde yapacağına, öğrendiği veya öğreneceği sırları açıklamayacağına ve başkalarının ısrar ve baskıları ile çeviri yapmayacağına kutsal saydıkları bütün inanç ve değerleri, şerefleri ve namusları üzerine yemin eden çevirmenlerdir.

Yeminli Çeviri

Yeminli tercümanlar genellikle pasaport çevirisi, diploma çevirisi, vekaletname çevirisi, rapor çevirisi, kimlik belgesi çevirisi, öğrenci belgesi çevirisi, transkript çevirisi, nüfus kayıt örneği çevirisi gibi resmi belgelerin tercümesini yapmaktadır ve noter tarafından yeminli tercümeleri onaylanmaktadır. Yeminli tercüme fiyatları da resmi belgeye ve karaktere göre değişiklik göstermektedir.

Akademik Çeviri Fiyatları ve Akademik Çeviri Uzmanlığı

Resmi belge çevirisi ücretlerinin yanı sıra akademik çeviri fiyatları, çeviri şirketi, tercüme büroları ve freelancer çevirmenler tarafından farklı şekillerde belirlenmektedir ve akademik çeviri, belirli alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlere emanet edilmelidir.

İngilizce çeviri fiyatları İstanbul şehrinde her çevirmene göre değişebilmektedir. Çevirmen Betül KÜRE tarafından sağlanan İngilizce tercüme ve çeviri hizmetinde İngilizce çeviri fiyatları boşluksuz karakter sayısından hesaplanmakta ve metninizin uzunluğuna göre standart çeviri fiyatından indirim uygulanabilmektedir.

İstanbul çeviri fiyatı ve Ankara çeviri fiyatları açısından incelendiğinde bu hizmetin değiştiği örneğinden yola çıkarak çeviri hizmetinin şehirlere göre de farklılık gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Alanında uzman çevirmenlerin bulunduğu ve en kaliteli ve en hızlı çeviri hizmetini sağlamayı amaçlayan oluşumumuzda akademik, teknik, bilişim, website, ticaret, hukuk, psikoloji, edebiyat gibi birçok farklı alanın literatüründe uzman çevirmen ekibimiz ile ve yalnızca lisanslı Mütercim – Tercümanlık mezunu çevirmen ekibi ile Çevirmen Betül KÜRE öncülüğünde gerçekleştirilen güvenilir, hızlı ve kaliteli çeviri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Çeviri Fiyatı Almak için tıklayınız.

Kategoriler
Uncategorized

Otomatik Çeviri ve İnsan Çevirisi

tercüme

Mütercim – Tercüman – Çevirmen

Otomatik çeviriyi anlatmadan önce çevirmen, tercüman ve mütercimin ne olduğuna bakalım:

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye “Mütercim”, bir konuşmanın veya metnin çevirisini sözlü olarak yapan kişiye ise “Tercüman” denmektedir. Bu iki terim çoğu zaman birbiri yerine kullanılabilmektedir.Türk Dil Kurumunda “çevirmen” kelimesi için “Herhangi bir metni veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman” tanımı bulunmaktadır.

Bu tanımlamanın yanı sıra Bassnett, çevirmenin tanımını şu şekilde yapmıştır:

“Çevirmen, özgün dilde kaynak metne bağımlı olan sabit imgelerden metni kurtaran bir özgürleştirici ve görünür bir biçimde kaynak yazar ve kaynak metin ile nihai erek dil okuru arasındaki boşlukta köprü kuran bir kişidir” (2002: 23).

Kaliteli Tercüme ve Kaliteli Tercüman

Çevirmenler, çeviri sürecinde kaynak dil, kültür ve yazın dizgelerine ilişkin art alan ediminden ve erek dil, kültür ve yazın dizgelerine ilişkin deneyimlerinden hareketle kaynak metni yorumlamakta ve erek dizgede yeniden yaratmaktadırlar.Yeniden yazma eylemi olarak çeviri sürecinde baştan oluşturulan erek metnin içerisine çevirmenin duyguları, ait olduğu kültürden izler ve öznel yorumlamaları dahil birçok etmen dahil olmaktadır.

Çevirmenin çeviri becerisinin yüksek olması gerekmektedir ve çevirmen hem kaynak dile hem de hedef dile çok iyi hakim olmalıdır. Ayrıca belli alanlarda uzmanlaşma ve uzmanlaştığı alanın literatürünü çok iyi bilmelidir. Çevirmen aslında bir metnin çevirdiği dildeki yazarı sayılır.

Bu nedenle çevirmenin kaleminin güçlü olması gerekmektedir. Bunun için de hem kaynak dili hem hedef dili çok iyi bilmesi ve o dillerin tüm anlatım imkânlarını kullanabiliyor olması gerekmektedir.

otomatik çeviri

Otomatik Çeviri Programları ve İnsan Çevirmen

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz çağında makineleşme, insanların üzerinde büyük etkiler ve derin izler bırakmakla birlikte toplumsal yönden yeni bir yaşam stili getirmiştir. Makineleşme süreci, birçok mesleği teknolojiye uyum sağlayacak yönde evrilmeye itmiştir. Bu meslekler arasında çevirmenlik de yer almaktadır.

Otomatik çeviri programları, tercüme sahasında yerini almaya başlamış ve bu evrim sürecine ayak uydurabilmeyi başaran çevirmenler de otomatik çeviri programlarını kullanarak mesleklerini iyileştirme sürecine girmişlerdir. Peki otomatik çeviri programları, çevirmenlerin mesleğinin önüne bir set kurarak çevirmenlerin yerini mi alacak?

Bu soruya net bir şekilde hayır cevabını verebiliriz. Aksine, otomatik çeviri programları çevirmenlerin iş yükünü hafifleterek işlerini daha hızlı, hatasız ve tutarlı yapmalarını sağlamaktadır.

Eskiden bilgisayarlar yokken mütercimler kağıt ve divit kalem ile çeviri gerçekleştirirlerdi ve çeviriler çok uzun sürerdi. Şimdi ise teknolojik yenilikler ile bu yeniliğe ayak uydurmayı başaran çevirmenlik mesleğinde, bilgisayar destekli çeviri programları sayesinde çok daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmektedir.

Otomatik Çeviri Programları Güvenilir mi?

Bilgisayar destekli çeviri programları ( Cat Tools ) adını verdiğimiz otomatik çeviri programları, son teknoloji ile oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Birçok teknik metin, bu programlar sayesinde hızlıca çevirinin son aşamasına hazır hale getirilmektedir. Ancak bu programlar son aşamada dahi çevirmenler tarafından kontrol edilip çevirileri de düzenlenmeye muhtaçtır. Çeviri programları insanların sahip olduğu kültür, duygu ve bilişsel donanıma sahip değildir.

Bu nedenle bu çeviri programları hatalar yapabilmekte, kültürel ögeleri algılamamakta ve duygu içerikli metinleri aynı duygu ile verememektedir. Metnin bağlamıyla kelimeleri bağdaştıramamaktadır. Ticari, teknik, hukuki metinlerde dahi otomatik hatalar meydana gelmektedir. Bu nedenle %100 güvenilir olmayan çeviri programları insan çevirmenler olmadan istenilen sonucu elde edebilecek kadar yeterli olamamaktadır. Bu faktörlerden dolayı makine çevirisi veya otomatik çeviri programları asla insanın yerini alamayacaktır.

Otomatik Çeviri vs. İnsan Çevirmen: Bir Edebi Çeviri Örneği

Deep Purple – Soldier of Fortune Şarkı Sözleri

But I feel I’m growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill going round
Guess I’ll always be a soldier of fortune

Otomatik Makine Çevirisi

Ama yaşlandığımı hissediyorum
Ve söylediğim şarkılar
Uzaktan yankı ses gibi
Dönen bir yel değirmeninin
Sanırım her zaman bir servet askeri olacağım.

Çeviri: Robot Bob

İnsan Çevirmen

Artık yaşlandığımı hissediyorum
Söylediğim tüm şarkılar,
Tıpkı rüzgar gülünün uğultulu sedası gibi
Uzaklardan gelen bir yankı
Ve ben,
Belki de ebediyen
Yazgımın bir neferi olmaya mahkumum.
-Türkçe Söyleyen: Betül KÜRE

Bazı üniversitelerin tercümanlık programlarında bu çeviri programlarının eğitimi verilmeye başlanmıştır. Şahsen üniversitede bu eğitimi alan biri olarak çeviri programlarının mesleğimi icra ettiğim süreç boyunca çevirilerime kattığı hız ve kalite açısından çok faydasını görmekteyim. Bununla birlikte çevirmenlik mesleğinde bu teknolojiye uyum sağlayamayan veya çeviri programlarını kullanmamaya marifet gözüyle bakan çevirmenlerin de bulunduğunu esefle görmekteyim.

Yaşadığımız bu teknoloji çağında kendi mesleğinin yeniliklerini takip edip bunlardan faydalanmayan meslektaşlarımın olduğunu görmek üzücü bir durum. Gelecekte, gelişen teknoloji ile çevirmenler olarak mesleğimize katkı sağlayan bu çeviri programlarının bilinçli bir şekilde çok daha kaliteli çeviriler elde etmek adına kullanımının artmasını umuyorum.

çeviri fiyatları

Edebi Çeviri ile ilgili yazımıza buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Çevirmenin Tanımı için Yararlanılan Kaynak

Bassnett, S. (2002). Travel writing and gender. The Cambridge companion to travel writing, 225-241.

Kategoriler
Uncategorized

Çeviri Hizmeti

çeviri

Yazılı çeviri veya sözlü çeviri hizmeti almak veya soru sormak için tıklayınız.

Çeviri Hizmeti Nedir?

Tercüme (veya çeviri) kelimesi Arapça trcm (terceme) kökünden gelmektedir ve TDK Sözlük açıklamasına göre “bir dilden başka bir dile aktarma” anlamına gelmektedir. Bu kökten türeyen tercüman kelimesi genellikle sözlü çeviri yapan çevirmenler için kullanılan bir unvandır. Aynı kökten etken bir ortaç olarak türemiş olan mütercim kelimesi ise çeviri yapan, çevirmen anlamında kullanılmaktadır ve daha çok yazılı çeviri yapan çevirmenler için kullanılan bir unvan halini almıştır.

çeviri

Çeviri Tarihi

Çevirinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Geçmişten bu yana insanlar farklı kültür, dil, düşünce ve yaşayış biçimine sahip insanlarla etkileşime geçebilmek amacıyla çeşitli iletişim araçları ve yöntemlerden yararlanmıştır. Yücel’in (2016) de değindiği gibi önceleri dilbilimin çatısı altında bulunan çeviribilim, 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla gelişmiş, kendi kuram, yaklaşım ve yöntemlerini öne sürmüş ve kendi kimliğini kazanarak bağımsız bir alan olma başarısını kazanmıştır. Her ne kadar genç bir alan olsa da çeviribilim alanında bilimselleşme sürecinde son yıllarda köklü değişikliklerle birlikte hızlı adımlar atılmaktadır.

çeviri türleri

Çeviri Türleri Nelerdir?

Genel anlamda incelendiğinde 3 tür çeviri bulunmaktadır.

1. Diller Arası Çeviri

Çeviri türlerinden ilki diller arası çeviri (interlingual translation) olup iki farklı dil arasında gerçekleştirilen çeviri etkinliğidir.

2. Diliçi Çeviri

Bir diğer çeviri türü diliçi çeviridir (intralingual translation) ve bir dildeki dil göstergelerinin farklı dil göstergeleriyle ifade edilmesi, yeniden yazılmasını kapsamaktadır. Bir dildeki eski kullanımların güncel haliyle tekrardan yazılması diliçi çeviriye örnek olarak gösterilebilir.

3. Göstergelerarası Çeviri

Üçüncü çeviri türü ise göstergelerarası çeviri (intersemiotic translation) olarak adlandırılmaktadır ve yazılı bir metnin film, tiyatro, resim veya heykel gibi farklı bir forma dönüştürülmesini içermektedir.

Çeviride Önemli Noktalar Nelerdir? Çevirmenin Rolü ve Çeviride Zorluklar Nelerdir?

Çeviri, farklı kültürler arasındaki kültür seviyesini belirleyen, kültürler arasında etkileşime ve iletişime olanak sağlayan bir köprü görevini üstlenmektedir.

Karmaşık bir olgu olan çeviri, kelimelerin başka bir dile aktarılmasının ötesinde bir edimdir ve sanıldığının aksine bireyin dil bilmesi, bir dili ana dili seviyesinde akıcı konuşabilmesi, gramere ve kelime dağarına tam anlamıyla hâkim olması, iki dil arasında yazılı veya sözlü çeviri yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermemektedir.

Nitekim çeviri ediminde kelimelerin ötesinde farklı birçok etken rol oynamaktadır. Kültür, kültürlerarası devingenlik, beden dili, psikoloji, sözlü ve sözlü olmayan bileşenler bu edimin gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması ve bilgi sahibi olunması elzem olan unsurlardan yalnızca bazılarıdır.

Dünya üzerindeki dillerin gramer yapısında; tarihi geçmiş, kültür, siyaset, etimoloji, örf ve adetler, duygu ve düşünceler, milli ve geleneksel yatkınlıklar gibi birçok farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığa bir örnek olarak İspanyolca “bosque” kelimesini duyan bir İspanyol ile Almanca “wald” kelimesini duyan bir Alman’ın zihinlerinde aynı imge, duygu ve düşünce oluşmadığı gösterilebilir. Ancak herhangi bir sözlüğe bakıldığında bu iki kelimenin birbirinin karşılığı olarak verildiği ve ikisinin de “orman” anlamına geldiği görülmektedir. Ne var ki; kültürel, coğrafi, tarihi ve psikolojik farklılıkların bulunması esasında bu iki kelimenin, sözlükte yazanın aksine, birebir eşdeğeri olmadığı ve farklı dil konuşucularında farklı anlamları çağrıştırdığı gözlenmektedir (Correia, 2002).

Farklı bölgelerde, farklı koşullar ve deneyimler altında ortaya çıkan diller arasındaki bu tür farklılıkların oluşması doğaldır. Diğer bir deyişle, çeviride dil ikilileri arasındaki bu unsurlar nedeniyle dillerin birinden diğerine anlam geçişini, çeviriyi zorlaştıran unsurlar bulunmaktadır.

Her dil ikilisinin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönleri olmakla birlikte bu yönler o iki dile has özelliklerdir. Dolayısıyla bir dilden diğer dile geçişteki zorluklar ile yine aynı dilden başka bir dile geçişte karşılaşılan zorluklar bir değildir.

çeviri hizmetleri

Çevirinin Amacı ve Çevirinin Önemi Nedir?

Yazılı çeviri veya sözlü çeviri yapılırken tarafların amacına, erek kültüre, erek metne ve erek kitleye kritik ve hassas derecede önem verilmesi, bunun yanı sıra kaynak dizgeye de eşit derecede önem verilmesi açısından farklı amaçlara hizmet eden birçok çeviri kuramı ve yaklaşımı ortaya atılmıştır. Çeviri yapılırken bu kuramlara hâkim olunması, bir çeviri eyleminin ne kadar kaliteli olduğunu belirleyen temel etkenlerden biridir.

Çeviride Hassas Noktalar Nelerdir?

çeviri

Özellikle hukuk, ticaret, sağlık gibi bazı alanlarda çeviri eylemi mal varlığını ve hatta insan hayatını tehlikeye atabilecek kadar kritik ve ciddi bir eylem haline gelmektedir. Bu noktada zarar ve ziyanın tazmin ve telafisi olmayan, geri döndürülemez hataların önüne geçmek için çeviri eyleminin; bu alanda geçerli, tasdik edilmiş kurumlardan yeterli ve gerekli eğitimi almış, yukarıda belirtilen unsurlara hâkim olan çevirmenlere emanet edilmesi son derece ciddi bir önem teşkil etmektedir. Konuyla ilgili Fransız Psikodilbilimci François Grosjean kısa ve öz olarak çok güzel bir özetleme yapmıştır: “Nasıl iyi bir piyanist olmak için iki elden daha fazlasına ihtiyaç varsa iyi bir çevirmen olmak için iki dil bilmekten daha fazlasına ihtiyaç vardır”.

Yazılı Çeviri

Sözlü Çeviri

Kaynaklar

Correia, R. (2002). Translation of EU legal texts. In Crossing Barriers & Bridging Cultures (pp. 38-44). Multilingual Matters.

Yücel, F. (2016). Çevirinin tarihi (Vol. 1). Çeviribilim.

Kategoriler
Uncategorized

Adli Psikolojide Profilleme: Katillerin Analizi

psikoloji çeviri

“Nobel Akademik Yayınlarının yayımcılığını üstlendiği ve Dr. Öğr. Üyesi Klinik Psikolog Gül ÇÖRÜŞ ve Psikolog Reyhan FEDA dahil birbirinden değerli psikolog hocalarımızın yazarlığını yaptığı bu adli psikoloji kitabında cinayet vakalarının çevirisini üstlenerek alana büyük katkısı olan bu çalışmaya benim de katkıda bulunmam beni özellikle mutlu ve gururlu hissettirdi. Cinayet vakalarının çevirisi sürecinde hem tüylerim ürperdi hem de bugüne kadar çevirisinden en keyif aldığım ve çok şey öğrendiğim çalışmalardan biri oldu. Bu akademik ve ilgi çekici çalışma için psikoloji alanından olan veya olmayan herkes hiç vakit kaybetmeden kitaplığında tereddüt etmeden yer açabilir.”

Çevirmen Betül KÜRE

Adli Psikolojide Profilleme: Katillerin Analizi Kitabı Hakkında:

“Birçok katilin içindeki öldürme arzusunun doğuştan geldiği düşünülmektedir. Ancak bu arzuya uygun hareket etmek ya da bu arzuya dur demek öğrenilen bir davranıştır.

Bu noktada ayrım yapmayı sağlayan etkenlerden biri de çocukluk çağı travmalarıdır. Birçok katilin cinsel, fiziksel veya duygusal çocukluk çağı travması olduğunu biliyoruz. Olası sorunlu genetik yapıların üzerine eklenen ağır çocukluk travmaları, kulağa delice gelen öldürme eyleminin hazırlayıcısıdır.

Sağlam bir aile yapısının olmaması -ebeveynlerin kayıp ya da uyuşturucu bağımlısı olması, cinsel istismar ve/veya fiziksel şiddet varlığı, törelerden gelen emirler- bir başka tetikleyicidir. Böyle bir ortamda yetişen çocuk, doğru yanlış nedir bilmeyen, empatiden yoksun bir sosyopata dönüşür. Bu dönüşüm sonrası, çocukken çektiği acılar artık sadece cinayetle dinecektir. İşte bu kitap, cinayete giden süreci, kadın, erkek, çocuk ve seri katiller ile töre cinayetleri ve intihar bağlamında analiz etmektedir.”

Editör Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇÖRÜŞ

Kitabı satın almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz; 

D&R üzerinden satın almak için tıklayın. 

Nobel Akademik üzerinden satın almak için tıklayın.