Çeviri Örnekleri 2


çeviri örnekleri

Çevirmen Betül KÜRE Tarafından Gerçekleştirilmiş Psikoloji Makale Çeviri Örneği

ORİJİNAL MAKALE ÖZET (1966):

PROBLEMS OF NEOPHYTE GROUP THERAPISTS

IRVIN D. YALOM, M.D.

Department of Psychiatry, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California

The neophyte group therapist must cope not only with the problems inherent in all psychotherapy but also with problems which are unique to group work. In order to understand and master these group-specific problems, the therapist should have a thorough grounding in small group dynamics-the basic science of group therapy. This article discusses common problems encountered by the beginning group therapist in terms of several important small group characteristics: 1 Group pressures; 2. Group cohesion; 3. Group development; and 4. Group leadership. The observations on which this paper is based derive from my experience as a group therapist, group therapy supervisor and director, in a university out-patient setting, of a group therapy training programme for psychiatric residents.

 Many of the problems described occur with such frequency that they may be usefully anticipated and predicted by group supervisors. Although a modicum of anxiety with its accompanying hypervigilance may be useful, severe anxiety in the therapist impedes therapy. There is, however, an anxiety-reducing effect in the anticipation and prediction of anxiety, which may allow one to exercise mastery and maintain the anxiety within optimal limits.

MAKALENİN ÇEVİRİSİ

YENİ BAŞLAYAN GRUP TERAPİSTLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Dr. IRVIN D. YALOM

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Palo Alto, California

Yeni başlayan grup terapistleri, psikoterapinin yapısında var olan sorunlarla birlikte, grup çalışmasına has sorunların da üstesinden gelmelidirler. Terapistler, gruba özgü bu sorunları anlamak ve bu konuda uzmanlaşmak için grup terapisinin temel bilimi olan küçük grup dinamiklerinde kapsamlı bir temele sahip olmalıdırlar. Bu makalede, grup terapisine yeni başlayan terapistlerin sıkça karşılaştığı sorunlar, önemli bazı küçük grup özellikleri açısından ele alınmaktadır. Bu özellikler; 1. Grup baskısı, 2. Grup uyumu, 3. Grup gelişimi ve 4. Grup liderliği olarak belirlenmiştir.

Bu makaledeki gözlemler, psikiyatri asistanları için grup terapisi eğitim programının üniversitede ayakta tedavi ortamında grup terapisti, grup terapisi süpervizörü ve yöneticisi olduğum süre boyunca edindiğim deneyimlere dayanmaktadır. Tanımlanan sorunların birçoğu, grup süpervizörleri tarafından öngörülebilecek sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Dikkatin yoğunlaşması ile birlikte bir miktar kaygı olması fayda sağlasa da terapistin kaygı düzeyinin şiddetli olması terapiye engel oluşturur. Bununla beraber kaygının öngörüsünde, kaygı kontrol çalışması yapmaya ve ideal kaygı düzeyini korumaya olanak sağlayan kaygı azaltıcı bir etki bulunmaktadır.

Çevirinin tamamı için iletişime geçiniz.

Çevirmen Betül KÜRE Tarafından Gerçekleştirilmiş Teknik Çeviri Örneği

(Not: Orijinal ve çeviri metinlerin bu sitede paylaşımı için hamilden izin alınmıştır.)

Orijinal Metin:

OPERATOR’S MANUAL

SPYKER – Model S100-12010 Ride-on Spreader

OPERATING INSTRUCTIONS

Controls

1. Engine ON/OFF Switch:

The ON/OFF switch is located on the far left side of the control panel. To start the engine, set the switch to the “ON” Position. To turn off the engine, set the switch to the “OFF” Position.

2. Fuel Shutoff Valve:

The fuel shutoff valve is located between the carburetor and the fuel tank on the LH side of the engine. The handle turns 90 degrees to open or close. When the handle is in the horizontal position, it will open the fl ow of fuel to the engine. When it is turned to a vertical position, it will shut off the fuel flow to the engine. Anytime the spreader is being trailered, or if the machine will not be in use for 30 minutes or more, close the fuel shutoff valve to prevent flooding the engine.

3. Speed Control Lever:

The speed control lever limits the forward speed of the unit by limiting the travel of the forward control lever. “Application speed” sets the unit’s ground speed to about 3 mph. Use a slower speed while learning how to use and control the unit.

4. Ground Speed Control Levers: 

Located on the right side of the control panel is the forward ground speed control lever. The left lever is for reverse. These two levers control the maximum output of the hydrostatic transaxle and thus the ground speed of the spreader independent of the engine speed. Pulling the right lever rearward increases the forward speed and pulling the left lever rearward Increases the reverse speed. Do not move both levers in unison, only pull one at a time. When the levers are moved in unison they will place excessive pressure on the cables, which could cause them to break. To start the engine, ensure both levers are in their neutral position.

Çeviri Metin:

KULLANIM KILAVUZU

SPYKER – S100-12010 Model Gübre Serpme Makinesi

KULLANIM  TALİMATLARI

Kontrol

1. Motor Aç/Kapa (ON/OFF) Tuşu:

Aç/Kapa tuşu, kontrol panelinin en solundadır. Motoru çalıştırmak için tuşu Aç (ON)’a kaydırınız. Motoru kapatmak için tuşu Kapat (OFF)’a kaydırınız.

2. Yakıt Kesme Vanası:

Yakıt kesme vanası, karbüratör ile motorun sol tarafındaki yakıt tankı arasında yer alır. Kol, 90 derece döndürülerek açılır ve kapanır. Kol yatay konumdayken motora yakıt akışını sağlar. Dikey konuma getirildiğinde yakıt akışı kesilir. Serpme makinesi römorklandığında veya 30 dakikadan daha uzun süre kullanılmayacak ise motorun boğulmasını önlemek için yakıt kesme vanasını kapatınız.

3. Hız Kontrol Kolu:

Hız kontrol kolu, ileri kontrol kolunun hareket mesafesini belirleyerek ileri hız birimini sınırlar. “Uygulama hızı”  birimin yer hızını yaklaşık 4.8 km/h olarak ayarlar. Birimin nasıl kullanılacağını ve kontrol edileceğini öğrenirken daha yavaş bir hızda kullanınız.

4. Yer Hızı Kontrol Kolu:

İleri yer hız kontrol kolu, kontrol panelinin sağ tarafında bulunur. Sol kol ise geri vitestir. Bu iki kol hidrostatik şanzımanın maksimum gücünü kontrol eder ve böylece motor hızından bağımsız olarak serpme makinesinin yer hızını kontrol eder. Sağ kolu geriye doğru çekmek ileri hızı arttırır ve sol kolu geriye doğru çekmek geri hızı arttırır. Her iki kolu da aynı anda çekmeyiniz, birer birer çekiniz. Kolların aynı anda çekilmesi kablolara aşırı basınç uygulayarak bozulmalarına neden olabilir. Motoru çalıştırmak için her iki kolun da boşta olduğundan emin olunuz.

Çeviri: Çevirmen Betül KÜRE

Çevirmen Betül KÜRE Tarafından Gerçekleştirilmiş Hukuk Çevirisi Örneği

Şirket Ana Sözleşme’den bir örnek – Articles of Association

hukuk çevirisi

Video Altyazı Çeviri Örnekleri için tıklayınız.